Hoog contrast

Digitoegankelijkheid

Deze verklaring digitale toegankelijkheid is van toepassing op alle pagina’s van de website gewoonzodrenthe.nl.

VERKLARING DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om uit te leggen hoever ze daarmee gevorderd zijn. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites/apps. Vanaf 23 september 2020 is digitale toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties verplicht.

REIKWIJDTE VERKLARING

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website gewoonzodrenthe.nl

MAATREGELEN OM DE TOEGANKELIJKHEID TE BEVORDEREN

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:
• Onderzoek: Er is een scan uitgevoerd om onze website te toetsen op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk op.
• Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
• Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem op onze website aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via apeldoorn@vankeijzer.nl.