Hoog contrast

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website(s) van Gewoon zo! en alle daarop te vinden inhoud en werken. Gewoon zo! behoudt zich het recht voor de inhoud van de website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

INFORMATIE

Gewoon zo! is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De gebruikte informatie wijzigt echter snel. Gewoon zo! doet er alles aan om de meest actuele informatie op deze website te plaatsen. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie veroudert, niet volledig en/of onjuist is. Gewoon zo! raadt haar bezoekers daarom aan de website met enige regelmaat te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest actuele informatie. Gewoon zo! is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website.

AUTEURSRECHTEN

Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website(s) zijn Gewoon zo! en haar licentiegevers de rechthebbende. Verveelvoudigen, kopiëren, openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
Werk van Gewoon zo! mag worden gebruikt onder de Creative Commons licentie BY-NC-ND 4.0. Werk van derden mag enkel gebruikt worden met toestemming van de auteursrechthebbende. Bij twijfel, vragen of wanneer je werk onder een andere licentie wenst te gebruiken dien je contact op te nemen met de beheerders van Gewoon zo!.

BELEID ONRECHTMATIGE INHOUD

Mocht je op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wil je melding doen van deze onrechtmatige inhoud, hebben wij de volgende informatie nodig:
• Je (contact)gegevens
• De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij.
• Omschrijving waarom volgens jou de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is.
• Motivering waarom je hiervoor Gewoon zo! aanschrijft, indien zij niet de directe inhoudsaanbieder is. Vermeld in het onderwerpveld van je e-mail ‘melding Gewoon zo website’, zodat je e-mail met voorrang kan worden
behandeld. Na deze melding zal Gewoon zo! onderzoek doen naar de door jou gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal Gewoon zo! alles in het werk stellen de inhoud binnen 48 uur na deze constatering van haar servers te verwijderen.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar apeldoorn@vankeijzer.nl