Hoog contrast

Privacy Statement

Keijzer B.V. voert de campagne ‘Gewoon zo!’ uit in opdracht van de Provincie Drenthe. Keijzer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy statement staat omschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacy statement aandachtig door te nemen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van het project Gewoon zo!, verzamelen, beheren en verwerken wij persoonsgegevens om de producten en diensten binnen het project te kunnen aanbieden, om service te kunnen verlenen en om over resultaten te kunnen rapporteren.
De verschillende partijen binnen de projectorganisatie hebben onderling overeenkomsten afgesloten en afspraken gemaakt om alleen projectnoodzakelijke gegevens onderling uit te wisselen en om jouw privacy projectbreed te borgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy op een goede manier te beschermen. Je rechten volgens de Nederlandse Wet staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG-privacyrechten vallen bijvoorbeeld het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens en het recht om ‘vergeten’ te worden. Meer informatie daarover is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In dit privacystatement beschrijven wij welke gegevens we verzamelen als je deelneemt aan Gewoon zo!, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

HOE KOMEN WIJ AAN PERSOONSGEGEVENS?

Via deze website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het Drents Energieloket. Voor deze aanmelding gelden de privacyvoorwaarden van het Drents Energieloket.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Om deel te kunnen nemen aan een van onze acties, vragen wij je bij inschrijving om je persoonsgegevens. Die zijn nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden.
Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Je voor- en achternaam
  • Je woonadres
  • Emailadres
  • Geboortedatum

Je persoonsgegevens gebruiken we om contact met je te onderhouden tijdens jouw deelname aan het project. Ook verwerken we je gegevens geanonimiseerd (woonplaats en geboortejaar) ten behoeve van projectevaluaties en rapportages naar onze opdrachtgever.
Bij het bezoeken van onze website kunnen functionele en analytische cookies worden geplaatst op het apparaat waarmee de website bekeken wordt.

AAN WIE WORDEN MIJN GEGEVENS VERSTREKT?

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door mensen die voor de projectorganisatie Gewoon zo! werken of in opdracht van de projectorganisatie Gewoon zo! betrokken zijn bij de uitvoering van dit project. Je persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij je daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

HOE ZIJN MIJN GEGEVENS BEVEILIGD?

De invulformulieren en databases met je persoonsgegevens hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens. De databases worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal 24 maanden na het einde van de effectmeting bewaard, behoudens je expliciete toestemming om de persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Geanonimiseerde gegevens die worden gebruikt voor de eindrapportage aan de opdrachtgever worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.

ANALYTISCHE COOKIES

Met analytische cookies meet en analyseert Keijzer B.V. hoe je de website gebruikt en hoe je ervaring verbeterd kan worden. Keijzer B.V. meet o.a. het aantal bezoeken aan de website, welke browsers en middelen (mobiel, desktop, tablet) gebruikt worden om de website te bezoeken en welke onderdelen het interessantst zijn voor onze websitebezoekers. Keijzer B.V. heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om deze informatie te verzamelen met Google Analytics. Alle gegevens in deze cookies zijn samengevoegd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie doordat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd wordt. Hoewel het delen van gegevens uitgezet is, kan Google informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Keijzer B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Deze website gebruikt ook Google reCAPTCHA op pagina’s met een formulier zodat het alleen gebruikt wordt als het strikt noodzakelijk is. De reCAPTCHA is nodig om te controleren of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat spam bots automatisch berichten sturen. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT

Wij houden ons het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Wij beperken de rechten van jou onder dit privacy statement niet zonder jouw
toestemming. Dat betekent ook dat de regels voor bestaande gegevens niet kunnen worden gewijzigd en een aangepast privacy statement alleen van toepassing is voor nieuw verzamelde gegevens. We zullen wijzigingen van het privacy statement publiceren op onze website en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving aan jou.

VRAGEN?

Heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via de Supportdesk: apeldoorn@vankeijzer.nl

Laatst gewijzigd: 27 augustus 2021